ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Da li vas interesuje organsko vocarstvo?

Na osnovu iskazanog interesovanja brojnih poklonika organske poljoprivrede i baštovanstva, u saradnji sa obrazovnim institucijama i našim kolegama koji su predavači i uspešni praktičari iz ove oblasti, organizujemo
ŠKOLU ORGANSKOG VOĆARSTVA 
namenjenu svima onima koji planiraju da se profesionalno bave proizvodnjom organskog voća ili podignu manje zasade za sopstvene potrebe.
Školom su objedinjene sledeće teme:
1. Preduslovi, organizacija površine i podizanje zasada;
2. Kalemljenje voća;
3. Orezivanje voća sa stručnom praksom (praktični rad u voćnjaku).
Predavači su stručnjaci sa velikim iskustvom u projektovanju, podizanju zasada, njihovom održavanju i proizvodnji voćnog sadnog materijala.
Škola počinje u Beogradu tokom januara 2018. godine i završava stručnom praksom u aprilu.
Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat.
Za više informacija poslati upit na: