Kontakt i radno vreme:

Centar za promociju i edukaciju “Organska bašta”

Beograd

Kontakt: office@organskabasta.rs

Radno vreme: utorak 17.00-18.00