Gajenje voća u organskoj bašti, vikend 4. i 5. novembar

KURS

GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI 

(osnovni nivo)

Nastava je namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog voća i drugih biljnih vrsta.

Broj radnih dana, sati: 3 vikenda, 24 radna sata

Početak: subota 4. novembar, 11 časova

Raspored:

vikend 4. i 5. novembar

vikend 18. i 19. novembar

vikend 25. i 26. novembar

Satnica: 11.00-15.00

Cena: 9.800 rsd

Više informacija i prijavljivanje

ovde

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

KOJI SU REZULTATI UČENJA U NAŠOJ ŠKOLI?

Tokom pohađanje ŠKOLE baštovan stiče primenjivo znanje i sigurnost da može samostalno da realizuje proizvodnju hrane za sopstvene potrebe.

Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavnu podršku.