Gajenje voća u organskoj bašti (osnovni nivo), vikend 25. maj, prijavljivanje

KURS

GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI 

(osnovni nivo)

Nastava je namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog voća i drugih biljnih vrsta.

Preduslov za pohađanje kursa: završen Početni nivo

Broj radnih dana, sati: 2 vikenda, 16 radnih sati

Nastava tokom vikenda: 25-26. maj, 8-9. jun  

Satnica: 10.00-14.00

Cena: 6.900 rsd

Više informacija i prijavljivanje

ovde

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

KOJI SU REZULTATI UČENJA U NAŠOJ ŠKOLI?

Tokom pohađanje ŠKOLE baštovan stiče primenjivo znanje i sigurnost da može samostalno da realizuje proizvodnju hrane za sopstvene potrebe.

Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavnu podršku.