Mikrobiološka đubriva u ponudi

Na tržištu se može naći veliki broj odličnih mikrobioloških đubriva koja su sertifikovana za primenu u organskoj poljoprivredi i baštovanstvu:

Amiksol  je tečno đubrivo koje sadrži L-amino kiseline biljnog porekla.

Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata.

Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo – stimulator rasta.

Slavol VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta i koristi se za sadnju voća i vinove loze kao i folijarnu prihranu voća.

Slavol S je tečno đubrivo – stimulator rasta, koristi se za tretman semena i ožiljavanje sadnica.

Bakterije je organski mikrobiološki preparat širokog spektra delovanja koji ima stimulativni, baktericidni i fungicidni efekat.

Uniker je mikrobiološko đubrivo koje  se koristi za razlaganje žetvenih ostataka i za kompostiranje.

Izdavač „Organska bašta: sva izdanja – baštovanstvo