Škola organskog baštovanstva – Početni online kurs 11. maj

ŽELITE DA NAUČITE KAKO DA GAJITE ORGANSKO POVRĆE I VOĆE?

Naša škola je pravo mesto za Vas!

Udruženje „Organska bašta“ objavljuje nove termine za

POČETNI NIVO  

Škole organskog baštovanstva

Nastava je namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom i poljoprivredom, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog povrća i drugih biljnih vrsta.

ŠKOLA  ima za cilj osposobljavanje polaznika za samostalno planiranje, uređenje i održavanje bašti i okućnica po ekološkim principima u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne organske hrane.

Preduslovi: Dobra volja i ljubav prema biljkama.

Pozicija kursa: uvodni kursevi za ostale edukacije   

Autor škole i predavač: Snežana Ognjenović

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

Termin održavanja po izboru:  

11-14.05.2021. (utorak – petak)  

Satnica: 18.00 – 20.30

  Cena kursa: 2.900,00 rsd     

Prijavljivanje  

KOJI SU REZULTATI UČENJA U NAŠOJ ŠKOLI?

Tokom pohađanje ŠKOLE baštovan stiče primenjivo znanje i sigurnost da može samostalno da realizuje proizvodnju hrane za sopstvene potrebe.

Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavnu podršku.