Škola organskog voćarstva – 20. januar 2018.

Poštovani,
na osnovu iskazanog interesovanja brojnih poklonika organske poljoprivrede i baštovanstva, u saradnji sa obrazovnim institucijama i našim kolegama koji su predavači i uspešni praktičari iz ove oblasti, organizujemo

Školu organskog voćarstva 

namenjenu svima onima koji planiraju da se profesionalno bave proizvodnjom organskog voća ili podignu manje zasade za sopstvene potrebe.
Školom su objedinjene sledeće teme:
1. Preduslovi, organizacija površine i podizanje zasada;
2. Kalemljenje voća;
3. Orezivanje voća sa stručnom praksom (praktični rad u voćnjaku).
Predavači su stručnjaci sa velikim iskustvom u projektovanju, podizanju zasada, njihovom održavanju i proizvodnji voćnog sadnog materijala.
Škola počinje u Beogradu tokom decembra i završava u februaru (stručna praksa zavisi od vremenskih uslova), i traje 50 radnih časova.
Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat.
Za više informacija poslati upit na:
Srdačan pozdrav,
ORGANSKA BASTA