“Gajenje povrća s ljubavlju” i druge priče

Snezana Ognjenovic

Preuzeto sa www.organskabasta.rs Za potrebe jednog predavanja izračunala sam da u Srbiji ima preko 2.000.000 bašti i naš zadatak je da ih prevedemo u organske i bio-bašte…zarad naše dece i unuka. Veliki zadatak okuplja velike ljude i mi smo svi na velikom putu. Kako godine prolaze sve smo bistriji i mudriji, sabiramo se i oduzimamo… […]