Kurs: Gajenje voća u organskoj bašti (za početnike), vikend 21-22. septembar

organska basta

KURS GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI  (POČETNI NIVO) Nastava je namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa gajenjem voća, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog voća i drugih biljnih vrsta. Na početnom nivou polaznici se upoznaju sa preduslovima za gajenje organskog voća, zemljištem i ishranom bilja, Broj radnih dana, sati: 2 vikenda, 16 radnih […]

Škola organskog voćarstva

U saradnji sa obrazovnim institucijama i našim kolegama koji su predavači i uspešni praktičari iz ove oblasti, organizujemo Školu organskog voćarstva  namenjenu svima onima koji planiraju da se profesionalno bave proizvodnjom organskog voća ili podignu manje zasade za sopstvene potrebe. Školom su objedinjene sledeće teme: Preduslovi, organizacija površine i podizanje zasada; Kalemljenje voća; Orezivanje voća […]