Značaj ukrasnog bilja

Davne 1895. godine u našoj prvoj knjizi o cveću napisano je: „Nema većeg, nevinijeg, a ni plemenitijeg zadovoljstva, no kad čovek sam sebi bašticu osnuje, uresnim je i mirisnim cvećem zaseje i okiti, pa ga kao svoje miljeno milje pazi i neguje.” Već smo toliko navikli da oko nas uvek bude veselih, cvetnih glavica najrazličitijeg […]