Škola organskog voćarstva

U saradnji sa obrazovnim institucijama i našim kolegama koji su predavači i uspešni praktičari iz ove oblasti, organizujemo Školu organskog voćarstva  namenjenu svima onima koji planiraju da se profesionalno bave proizvodnjom organskog voća ili podignu manje zasade za sopstvene potrebe. Školom su objedinjene sledeće teme: Preduslovi, organizacija površine i podizanje zasada; Kalemljenje voća; Orezivanje voća […]