Zašto organska hrana i organska proizvodnja?

Pitanja “zašto organska hrana i organska proizvodnja” su pitanja koja su vezana za naše zdravlje i opstanak na planeti.

Kvalitet i izbor namirnica određuju zdravstvenu sudbinu svakoga od nas.

Namirnice moraju biti gajene metodama organske poljoprivrede kako bi u sebi sadržale sve one sastojke zbog kojih ih i preporučuju za jelo. Ovo naročito važi za sve one potrošače kojima su povrće i žitarice osnova svakodnevne ishrane ili koriste presne namirnice.
Organska hrana, sertifikovani organski proizvodi se danas mogu kupiti na pijačnim tezgama i naći na policama u supermarketima. Tome su svakako doprineli zakonska regulativa u našoj zemlji, sistem kontrole i sertifikacije kao i veće prodajne cene.

Takođe, sve više je onih koji se odlučuju za ovaj vid proizvodnje i na svojim imanjima i okućnicama.