Podaci o pravnom licu

Centar za promociju i edukaciju

“ORGANSKA BAŠTA”

Beograd, Prava 12/4

Delatnosti: 9499, 5811

PIB 108646983

Matični broj 28152248

Kontakt: office@organskabasta.rs