Organska bašta

Organska (bio) bašta je svaki prostor gde se, po ekološkim principima, združeno gaje povrće, cveće, lekovite začinske vrste, voće kao i brojne korisne biljne vrste koje imaju veliki značaj u očuvanju biološke ravnoteže i zdravlja zemljišta i biljaka.