Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2022.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

POČETNI KURS

online obuka sa predavačem

Termini održavanja po izboru:

11-14.01.2022. (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija                     početni kurs              škola 1996 – 2020   

_________________________________________

KURS:  GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI 

(interna objava)

novembar 2021

Preduslov: završen početni kurs

prijavljivanje

_________________________________________

GAJENJE ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA

(interna objava)

online obuka sa predavačem

prijavljivanje i rezervacija mesta

više informacija                       škola 1996 – 2020

_________________________________________

PREDAVANJA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_________________________________________

KONSULTACIJE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

        ____________________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT