Raspored obuka

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

nastava prilagodjena Vašem nivou znanja, vremenu i interesovanjima

od 20 do 100 časova teorije i prakse

saznajte više 

 Prijavite se

_____________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

 Prijavite se

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE BAŠTOVANIMA I PROIZVOĐAČIMA

Prijavite se

  ______________________________________________

RADIONICE 

Prijavite se

_______________________________________________

BESPLATNE KONSULTACIJE

Prijavite se