Biodistrikt Kolubara – od ideje do realizacije, selo Tolić, Mionica

organska basta

Biodistrikti su geografske oblasti zasnovane na principima i modelu organske poljoprivrede u kojima brojni učesnici uspostavljaju savez sa ciljem razvijanja održivih lokalnih prehrambenih sistema, unapređenja upravljanja lokalnim resursima, kao i posepšivanja ekonomskog i socio-kulturnog razvoja oblasti Održavan je javni dijalog povodom formiranja prvog biodistrikta na „Ranču Sretenovića“- selo Tolić, Mionica. Nacionalna Asocijacija za razvoj organske […]