Kurs: Gajenje voća u organskoj bašti (za početnike), vikend 21-22. septembar

organska basta

KURS GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI  (POČETNI NIVO) Nastava je namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa gajenjem voća, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog voća i drugih biljnih vrsta. Na početnom nivou polaznici se upoznaju sa preduslovima za gajenje organskog voća, zemljištem i ishranom bilja, Broj radnih dana, sati: 2 vikenda, 16 radnih […]