Zašto organska hrana i organska proizvodnja?

Pitanja “zašto organska hrana i organska proizvodnja” su pitanja koja su vezana za naše zdravlje i opstanak na planeti. Kvalitet i izbor namirnica određuju zdravstvenu sudbinu svakoga od nas. Namirnice moraju biti gajene metodama organske poljoprivrede kako bi u sebi sadržale sve one sastojke zbog kojih ih i preporučuju za jelo. Ovo naročito važi za […]