“Gajenje povrća s ljubavlju”

Snezana Ognjenovic

Preuzeto sa www.organskabasta.rs Kako godine prolaze sve smo bistriji i mudriji, sabiramo se i oduzimamo… Tako i ja, posle svih ovih godina, razmišljam o počecima, mojim i mojih prijatelja…gde smo…šta se sa nama dešavalo (desilo). Moj prvi kontakt sa organskom poljoprivredom bio je krajem osamdesetih tokom boravka i studija u Engleskoj. Porodica kod koje sam […]